Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen vill tillgängliggöra sprututbyten

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen att kravet på att en person ska vara bosatt i den region där den deltar i sprututbytesverksamhet tas bort. Med denna lagändring vill regeringen öka tillgängligheten till sprututbyte, både för att förbättra vården för den enskilde och för att stärka smittskyddsarbetet mot hiv och andra blodburna infektioner.

– Tillgängligheten till sprututbyte ska inte bero på var någon är skriven. Genom den här lagändringen ska personer med missbruk eller beroende få bättre möjlighet till rätt vård, samtidigt som vi förstärker smittskyddsarbetet, säger socialminister Lena Hallengren.  

I dag får endast personer som anses bosatta i en region som har beviljats tillstånd enligt lagen om utbyte av sprutor och kanyler delta i sprututbytesverksamhet i den regionen. I propositionen föreslås att denna så kallade bosättningsprincip tas bort så att även personer som inte anses vara bosatta i en viss region kan få möjlighet att delta i sprututbytesverksamhet. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Sprututbytesverksamhet

Sprututbytesverksamhet är en åtgärd som syftar till att förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna infektioner bland personer som missbrukar eller är beroende av narkotika. Verksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att deltagare motiveras att söka vård och behandling. Den är ett komplement till, men inte på något vis en ersättning för, vård- och behandlingsinsatser för missbruk eller beroende i regioners och kommuners regi. I dag har 20 regioner av 21 tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet.

Regeringen har sedan tidigare ökat tillgängligheten till sprututbyte genom att renodla ansvaret för sprututbyte och sänka åldersgränsen.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot