Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel förstärks

Publicerad

Regeringen har beslutat att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. En del av förstärkningen görs på grund av kriget i Ukraina och den flyktingsituation det medför. Arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är en viktig del i genomförandet av regeringens åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten får fyra miljoner kronor extra under 2022, för att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Resurserna ökar från 16 till 20 miljoner kronor.

En av anledningarna till förstärkningen är att såväl regeringen som Jämställdhetsmyndigheten ser ett ökat behov av stärkt samordning och ökade insatser inom arbetet mot prostitution och människohandel samt sexuell exploatering av barn i samband med kriget och de personer som flyr till Sverige från Ukraina.

– Rysslands invasion av Ukraina har lett till en flyktingkris av historiska mått. De ukrainska kvinnorna och barnen på flykt bär ofta på svåra upplevelser och befinner sig i en mycket utsatt situation. Det är av yttersta vikt att de inte utnyttjas av cyniska personer eller krafter. Därför stärker vi nu arbetet mot sexuell exploatering, prostitution och människohandel, säger jämställdhetsminister Eva Nordmark.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Åtgärdsprogrammet innehåller 99 åtgärder och gäller för åren 2021-2023. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta. Det innehåller även insatser för att effektivt bekämpa brotten och förbättra kunskapen om och metoderna mot mäns våld mot kvinnor.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein