Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Fortsatt samarbete om elvägar med Frankrike och Tyskland

Publicerad

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att fortsätta samordna Sveriges samarbete med Tyskland och Frankrike gällande elvägar. Internationellt samarbete är viktigt för utvecklingen av elvägar och den gröna omställningen.

– Tillsammans med andra länder kan vi arbeta för att minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed stärka både Sverige och EU. Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar och intresset ökar även internationellt, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Sedan flera år pågår erfarenhetsutbyte mellan Sverige, Tyskland och Frankrike genom myndighets- och forskningssamarbeten om elvägar. Det sker inom ramen för de innovationssamarbeten som Sverige har med Tyskland och Frankrike. Regeringen ger nu Trafikverket förlängt uppdrag att samordna samarbetet kring elvägar från svensk sida.

Trafikverket ska ta fram en handlingsplan för de konkreta åtgärder som ska genomföras inom ramen för samarbetet under de kommande tre åren. Tillsammans med en övergripande redovisning om vad som hittills har gjorts inom samarbetet ska den redovisas till Regeringskansliet senast den 30 oktober 2022. Trafikverket ska sedan årligen redovisa uppdraget från 2023 och slutredovisa det senast den senast den 30 oktober 2025.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Bakgrund

De senaste åren har intresset för elvägar ökat i flera länder. I dag pågår eller planeras teststräckor och demonstrationsanläggningar i en rad länder runt om i världen, till exempel Italien, Storbritannien, USA och Indien. Tyskland och Sverige har sedan flera år demonstrationsanläggningar på allmänna vägar och Frankrike planerar att upphandla en pilotsträcka med elväg.

Fakta

Den bärande idén med elvägar är att elfordon kan ta emot el för framdrivning av fordonet och för laddning av batterier under körning. Elvägar är ett komplement till stationär laddning och ett energieffektivt sätt att förse fordon med el. Elvägar möjliggör även mindre fordonsbatterier.