Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny batterilagstiftning i fokus när EU:s miljöministrar möts

Publicerad

Den 17 mars träffar klimat- och miljöminister Annika Strandhäll sina EU-kollegor för årets första miljörådsmöte. Ministrarna förväntas bland annat enas om en ny batteriförordning som ska bidra till en hållbar elektrifiering av samhället att nå klimatmålen och omställningen till en cirkulär ekonomi.

EU-kommissionens förslag, som miljörådet nu ska anta sin uppfattning om, innebär nya regler för en hållbar värdekedja för batterier och en modernare batterilagstiftning. Sverige är bland de länder som har drivit på för hög klimat- och miljöambition.

– Batterier är avgörande för elektrifieringen och klimatomställningen.  Det här är en viktig lagstiftning att få på plats eftersom den lägger grund för Sveriges växande batteriindustri med nya fabriker och tusentals nya jobb. Sverige ska bli en batteristormakt och leda klimatomställningen. Då måste miljö- och klimatambitionerna för batterierna öka i EU, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Batteriförordningen kommer att ersätta EU:s nuvarande batteridirektiv. Reglerna rör bland annat ökad återvinning och minskad klimatpåverkan av batteriproduktion och ska säkerställa att de batterier som sätts ut på EU-marknaden är hållbara och säkra. Lagstiftningen är ny i sitt slag genom att den reglerar hela livscykeln, från hållbar utvinning av råvaror till avfallshantering. 

Nästa steg för att EU ska få en ny batteriförordning är att Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens om lagens utformning i slutförhandlingarna.

Andra frågor på dagordningen för miljörådet är riktlinjediskussioner om Fit for 55, förgröningen av den europeiska terminen och avskogning.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Kommenterad dagordning för miljörådet 17 mars

Mer om mötet i miljörådet 17 mars

Mer om arbetet i EU:s miljöråd

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.