Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tillsätter utredning om karensavdrag och sjuklön

Publicerad

Regeringen tillsätter i dag en utredning om karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot personer beroende på kön, yrke och ställning på arbetsmarknaden. Regeringen utser professor Ann-Zofie Duvander till särskild utredare.

– Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom ska stärkas. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk för karensavdraget. Inte minst är det viktigt att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt sätt samt att riskerna för sjuknärvaro motverkas, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro. Utredaren ska bland annat analysera fördelningseffekterna samt hälsoekonomiska och övriga konsekvenser av karensavdraget, analysera konsekvenserna av de tillfälliga regler som gällt under pandemin, och analysera hur reglerna för karens och relaterade regelverk skiljer sig i övriga nordiska länder, samt hur detta förhåller sig till sjukfrånvaro. Utredaren ska även se över reglerna om karens för föräldralediga, behovsanställda, arbetslösa inom arbetslöshetsförsäkringen och egenföretagare.

Slutligen ska utredningen se över reglerna för sjuklön och analysera arbetsgivares sjuklöneansvar med avseende på incitamenten att motverka och minska sjukfrånvaro.  

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 29 september 2023.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz