Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Stöd till drivmedelsstationer i serviceglesa landsbygder

Publicerad

(Ny version) I syfte att säkerställa tillgången till försäljningsställen för drivmedel i landsbygdsområden där servicen är gles har regeringen idag beslutat om en förordning om statligt stöd.

– Utmaningarna för små drivmedelsstationer i gles- och landsbygder kan vara stora, både avseende regler och kostnader. Genom denna satsning kan nätet av drivmedelsstationer bevaras och stärkas, och därmed öka möjligheterna att bo, leva och verka i alla delar av vårt land, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har tidigare aviserat en budgetsatsning på 75 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 i syfte att små drivmedelsstationer i vissa landsbygdsområden ska kunna genomföra investeringar som förhindrar att brandfarlig vätska läcker ut och orsakar skada på miljö eller risk för brand.

Förordningen riktas till de som är i behov av stöd för att kunna genomföra investeringar som är nödvändiga för att uppfylla krav i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det handlar om att genomföra åtgärder för att nedgrävda rörledningar i mark för hantering av brandfarlig vätska ska vara korrosionsskyddade.

Enligt den nya förordningen får stöd lämnas med upp till 85 procent av kostnaden för investeringen. Vidare kan förskott beviljas med upp till 80 procent av det förväntade stödet.

Förordningen träder i kraft den 19 april i år.

Rättelse

En tidigare version av pressmeddelandet hade ett felaktigt datum för när förordningen träder i kraft och näst sista stycket hade fallit bort.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney