Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige stöttar Ukraina med läkemedel

Publicerad

Regeringen beslutar om flera uppdrag som syftar till att stötta Ukraina med läkemedel. Läkemedelsverket och MSB får i uppdrag att samordna transporter av läkemedel till Ukraina. Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att bedöma möjligheten att donera läkemedel till Ukraina ur myndighetens beredskapslager.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina har ett stort behov av läkemedel i landet uppstått. Dessa viktiga uppdrag syftar till att svensk hjälp ska nå hjälpbehövande i Ukraina, med den särskilda hantering som läkemedel kräver, säger socialminister Lena Hallengren.

Läkemedelsverket och MSB ska samordna transporter av läkemedel till Ukraina

Läkemedelsverket får i uppdrag att bistå Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att koordinera begäran om stöd inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism när det gäller läkemedel, med anledning av krisen i Ukraina.

Läkemedelsverket ska analysera de erbjudanden om läkemedel som kommer till myndigheten och undersöka hur dessa motsvaras av förfrågningar som lämnas via EU:s civilskyddsmekanism. Myndigheten ska också bedöma om läkemedlen som erbjuds motsvarar regulatoriska krav.  

MSB ska med kompetensstöd från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ordna transporter av läkemedel till Ukraina.

Uppdrag att bedöma möjligheten att donera läkemedel

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att göra en översyn av myndighetens lager av läkemedel för beredskapsändamål och bedöma möjligheten att donera läkemedel till Ukraina enligt de förfrågningar som inkommit via EU:s civilskyddsmekanism. Inom ramen för uppdraget får Folkhälsomyndigheten, efter att det nationella behovet säkerställts, donera läkemedel till Ukraina. Det kan till exempel handla om olika slags antibiotika.

Uppgift om vilka läkemedel som har identifierats som möjliga att donera ska lämnas till Läkemedelsverket utifrån Läkemedelsverkets roll att koordinera förfrågan av läkemedel med erbjudanden om att donera läkemedel. Donationen ska ske genom EU:s civilskyddsmekanism och läkemedlen ska lämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för vidare transport.

EU:s civilskyddssamarbete

EU:s civilskyddssamarbete har som mål att stärka samarbetet mellan unionen och medlemsstaterna och underlätta samordningen på civilskyddsområdet. Samarbete sker inom frågor som rör förebyggande av, beredskap för och insatser vid naturkatastrofer inklusive miljökatastrofer samt katastrofer som orsakats av människor. Civilskyddssamarbetet regleras genom ett rådsbeslut om den s.k. civilskyddsmekanismen. MSB tar emot förfrågningar som kommer till Sverige via civilskyddsmekanismen och förmedlar regelbundet svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser.

Ukraina har genom EU:s civilskyddsmekanism efterfrågat stöd i form av bland annat sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sverige har via MSB redan svarat på en förfrågan om stöd i form av sjukvårdsmateriel, bland annat skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot