Pressmeddelande från Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap ska stärkas

Publicerad

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna. Syftet är att bidra till arbetet med att stärka beredskapen genom att identifiera och bedöma regionernas behov av åtgärder för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i hälso- och sjukvården.

­– Sjukvården i Sverige har en central roll i det civila försvaret, och den måste fungera även i kris och krig. Rysslands invasion av Ukraina ökar behovet av att ytterligare stärka beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Katastrofmedicinsk beredskap innebär att regionerna har beredskap för att minimera följderna vid händelser som är så omfattande eller allvarliga att resurser inom hälso- och sjukvården måste organiseras, ledas och användas på särskilt sätt. Det kan till exempel handla om mycket stora olyckor, terrorattentat eller krig. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna idag planera sin hälso- och sjukvård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ges nu i uppdrag att genomföra tillsyn i regionerna utifrån bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. IVO ska i tillsynen identifiera och bedöma regionernas behov av åtgärder som stärker den katastrofmedicinska beredskapen inom hälso- och sjukvården. Regionerna ska kunna använda underlaget som stöd i arbetet med att genomföra förbättringar.

IVO ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet senast den 1 september 2022.

Åtgärder för att stärka beredskapen i hälso- och sjukvården

Regeringen genomför en rad åtgärder för att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården. I år avsätts 800 miljoner kronor, 1,1 miljarder kronor år 2023 och 1,5 miljarder kronor från och med år 2024. Regeringen har för 2022 även beslutat om överenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar som omfattar 200 miljoner till regionerna. Regeringen har sedan 2021 fattat beslut om 15 uppdrag till nationella myndigheter för att stärka beredskapen i hälso- och sjukvården, till exempel ett uppdrag Socialstyrelsen att ta fram nationella utbildnings- och övningsplaner för katastrofmedicinsk beredskap.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström