Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Kriminalvårdens anstalt Viskan öppnas igen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att bevilja Kriminalvårdens framställan om att ingå ett 20-årigt hyresavtal för anstalten Viskan, mellan Sundsvall och Ånge, med totalt 108 platser.

Kriminalvården har mellan åren 1971 och 2009 bedrivit verksamhet vid anstalten Viskan. Med anledning av den rådande platssituationen har myndigheten valt att återöppna anstalten som kommer att vara i säkerhetsklass 2 och innehålla minst 108 platser och 24 beredskapsplatser.

– En stärkt brottsbekämpning har bidragit till en ökning av intagna i Sveriges anstalter. Den återöppnade anstalten i Viskan innebär ett viktigt tillskott av platser. Satsningen kan dessutom ge upp till 120 nya arbetstillfällen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Det föreslagna hyresavtalet på 20 år, med möjlighet till förlängning med sex år, planeras att börja gälla från oktober 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh