Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår 50 miljoner kronor för införande av etableringsjobb

Publicerad

I vårändringsbudgeten för 2022 föreslår regeringen att 50 miljoner kronor ska satsas på att införa etableringsjobb. Reformen syftar till att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska komma i arbete och få en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Vi ska vända på varje sten så att människor kommer i arbete och blir en del av samhällsgemenskapen. Etableringsjobben syftar till att ge fler nyanlända och arbetslösa en väg in till arbete samtidigt som vi underlättar för företagens kompetensförsörjning, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ska höjas med 50 miljoner kronor för att införa etableringsjobb enligt parternas förslag. Genom reformen ska fler nyanlända och långtidsarbetslösa kunna få ett jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen på etableringsjobb är en del i regeringens arbete för att bryta segregationen och trycka tillbaka långtidsarbetslösheten.

Regeringen arbetar för att införa etableringsjobb enligt parternas förslag under första halvåret 2022.

Om etableringsjobb

Etableringsjobb är en ny modell för staten att stimulera anställningar för nyanlända invandrare och personer som är långtidsarbetslösa. Modellen skiljer sig från befintliga subventionerade anställningar på så sätt att staten betalar en ersättning direkt till individen, i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för del av lönekostnaden från staten. Etableringsjobb bygger på en överenskommelse mellan LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Anställningen ska bygga på ett kollektivavtal om etableringsjobb.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein