Pressmeddelande från Finansdepartementet

Svensk ekonomi visar motståndskraft men osäkerheten kring utvecklingen är stor

Publicerad

Finansminister Mikael Damberg presenterar i dag Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget. Svensk ekonomi väntas växa med 3,1 procent i år, en nedrevidering med 0,3 procentenheter jämfört med förra prognosen. Detta beror på att Rysslands invasion av Ukraina får konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen.

Ladda ner:

Svensk ekonomi har återhämtat sig starkt i spåren av pandemin och tillväxtutsikterna för i år är i grunden stabila. Rysslands invasion av Ukraina bedöms dock få konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och omvärlden. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet, samtidigt bedöms inflationen bli högre. Svensk ekonomi är dock motståndskraftig tack vare starka offentliga finanser och läget på arbetsmarknaden har förbättrats under inledningen av året.

– Vi utvärderar hela tiden konsekvenserna för svensk ekonomi. Rysslands oförsvarliga invasion av Ukraina påverkar Sverige med höjda priser på framför allt energi och livsmedel. Låginkomsthushåll drabbas hårt av stigande priser. Ingen politiker kan lova att kompensera för allt, men vi har visat att vi inte lämnar vanligt folk i sticket, säger finansminister Mikael Damberg.

Svensk och global ekonomi påverkas av Rysslands invasion av Ukraina, bland annat genom stigande priser på energi och livsmedel, minskad handel och ökad osäkerhet på finansiella marknader. Det leder till lägre export, konsumtion och investeringar. Effekterna motverkas delvis av ökad offentlig konsumtion.

– Osäkerheterna i ekonomin är betydande men regeringen följer utvecklingen noga och arbetar med flera olika scenarier. Med starka offentliga finanser är vi redo att stärka Sverige, säger finansminister Mikael Damberg.

Inflationen, som ökade tydligt förra året, drivs på ytterligare framöver av framför allt fortsatt höga priser på energi och livsmedel. Det är dock osäkert hur länge den höga inflationen består.

I Sverige har utvecklingen på arbetsmarknaden tydligt förbättrats och sysselsättningsgraden är nu högre än före pandemin bröt ut. Sysselsättningen väntas fortsätta att stiga i snabb takt i år och arbetslösheten väntas falla något snabbare i år än bedömningen från förra prognosen.

Den offentliga sektorns finansiella sparande förväntas visa överskott 2023 och förstärkas ytterligare följande år. Överskotten i de offentliga finanserna bidrar under de åren till en lägre skuld i offentlig sektor. Sveriges bruttoskuld som andel av BNP tillhör de lägsta bland EU:s medlemsländer vilket innebär att svensk ekonomi har en god motståndskraft.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg
Karine Raoufinia
Chef för makroprognosenheten
Telefon 08-405 96 21
e-post till Karine Raoufinia, via registrator
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator