Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning om möjligheten att ge stödinsatser till vårdnadshavare utan samtycke

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) I dag finns inga möjligheter att besluta att vårdnadshavare ska ta emot stöd när samtycke saknas. Socialdepartementet ger därför en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att, i syfte att stödja barn, besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om att vårdnadshavare ska delta i föräldrastödsprogram eller ha regelbunden kontakt med en kontaktperson, även om vårdnadshavaren inte vill det. Det kan också handla om att en vårdnadshavare säkerställer att barnet är hemma vissa tider eller deltar i fritidsaktiviteter.

– Nu vänder vi på ytterligare en sten för att knäcka gängen och stärka det förebyggande arbetet för att inget barn ska hamna i kriminalitet. Ett starkt och stabilt föräldraskap är en viktig förutsättning för att förebygga att barn och unga begår brott. Det är viktigt att vårdnadshavare tar emot det stöd som behövs för att förbättra situationen för barnet. Socialnämnden behöver därför få verktyg att besluta om nödvändiga insatser även utan föräldrars samtycke, säger socialminister Lena Hallengren.

I dag finns inga möjligheter att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare. En utredare ska därför utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare. Det kan till exempel handla om att socialnämnden ska kunna besluta att en vårdnadshavare ska delta i föräldrastödsprogram, gå i stödsamtal eller ha regelbunden kontakt med en kontaktperson, även om vårdnadshavaren inte vill det.

Det kan också handla om att vårdnadshavare ska säkerställa att barnet är hemma under vissa tider, är i skolan, får ta del av nödvändiga stöd- och behandlingsprogram eller deltar i fritidsaktiviteter. Utredaren ska även utreda vilka konsekvenser en vägran att följa ett beslut om öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare bör få för både vårdnadshavare och barn.

I syfte att i ett tidigt skede kunna stödja och skydda barn och därmed bryta en negativ utveckling ska utredaren också utreda om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om krav riktade mot barn och unga. Det kan till exempel handla om att den unge ska vara hemma på vissa bestämda tider, praktisera på en arbetsplats, delta i regelbunden fritidsaktivitet eller träffa en stödperson. Om den unge väljer att inte följa socialnämndens beslut behöver socialnämnden få information om det. En viktig fråga är därför hur socialnämnden ska kunna kontrollera att sådana beslut efterlevs. Utredaren ska därför utreda om det finns behov av att kontrollera om den unge följer sådana krav med hjälp av elektronisk övervakning. En sådan möjlighet skulle innebära ett ingrepp i den unges personliga integritet och därför krävs särskilda överväganden.

Utredningen kommer att pågå till den 1 februari 2024.

Rättelse

I den första versionen av pressmeddelandet stod det att utredningen kommer att pågå till slutet av år 2023. Korrekt är att utredningen kommer att pågå till den 1 februari 2024.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström

Utredare tillsatt den 30 juni

Torsdag den 30 juni 2022 beslutar Socialdepartementet att Karin Rågsjö, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, utses till bokstavsutredare. Till sin hjälp kommer Karin Rågsjö att ha ett sekretariat bestående av två personer.