Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Yrkeshögskolan momskompenseras ytterligare

Publicerad

Regeringen föreslår att anslaget för statligt stöd till yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildning tillförs ytterligare 43 miljoner kronor. Anslaget ska täcka utbildningsanordnares ökade kostnader för mervärdesskatt under 2022.

Privata utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan och konst- och kulturutbildningar, har fått högre momskostnader när de anlitar inhyrd undervisande personal. Bakgrunden är ett förtydligat ställningstagande från Skatteverket om mervärdesskatt på utbildningstjänster och personaluthyrning.

– Nu säkrar vi likvärdiga villkor för utbildningsanordnare, vilket är viktigt för att åtgärda kompetensbrister på arbetsmarknaden och bibehålla takten i klimatomställningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

I budgeten för 2022 tillfördes 100 miljoner kronor baserat på preliminära beräkningar men kostnaderna för mervärdesskatt för 2022 blir högre än tidigare beräknat och regeringen föreslår därför att anslaget utökas med 43 miljoner kronor.

Regeringen avser att överlämna detta förslag i vårändringsbudgeten för 2022 till riksdagen.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet