Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Flytt av trålgränsen på prov

Publicerad

Strömmingen utgör en mycket viktig del i Östersjöns ekosystem, för den svenska fiskerinäringen och svenska kustsamhällen. Fisken är viktig för livsmedelsproduktionen och att stärka Sveriges försörjningsförmåga. Därför har regeringen beslutat att uppdra åt Havs- och vattenmyndigheten att flytta trålgränsen på prov i avgränsade försöksområden längs den svenska ostkusten.

Regeringen uppdrar nu åt Havs- och vattenmyndigheten att upprätta avgränsade försöksområden med tillhörande referensområden längs ostkusten från Kalmar i syd till Bottniska viken i norr. Myndigheten ska inom dessa områden införa fiskeriförvaltningsåtgärder genom ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt som ska pågå fram till 2027 och som förväntas motsvara de begränsningarna som gäller innanför trålgränsen.

Syftet med försöket är att långsiktigt kunna klargöra orsakerna till de senaste årens negativa utveckling av strömming i Östersjöns kustområden och utvärdera effekterna på strömmingsbestånden när det gäller biomassa, bestånds- och populationsstruktur. Effekterna av fiskeriförvaltningsåtgärderna avseende fiskets påverkan behöver kunna särskiljas från andra påverkansfaktorer såsom miljö- och klimatfaktorer, påverkan av predation av exempelvis säl och skarv samt konkurrens med andra fiskarter.

– Steg för steg gör regeringen det som krävs för att ett kustnära fiske och en konkurrenskraftig fiskerinäring ska kunna leverera god svensk strömming till våra tallrikar idag, imorgon och i framtiden. Vi har bland annat infört möjlighet till licensjakt på gråsäl och knubbsäl samt ser nu över förvaltningsplanen för skarv. En flytt av trålgränsen på prov kommer att ge oss bättre kunskap och förutsättningar att fortsätta vidta rätt åtgärder och stärka fisket i Östersjön, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney