Pressmeddelande från Miljödepartementet

Klimaträttsutredningen överlämnar sitt slutbetänkande

Publicerad

Idag, onsdag den 18 maj hålls en pressträff med anledning av att klimat- och miljöminister Annika Strandhäll tar emot klimaträttsutredningens slutbetänkande. Utredningen har haft i uppgift att se hur relevant lagstiftning kan ses över för att klimatmålen ska kunna nås.

Tid:
Plats: Digitalt och på plats i Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré via grinden vid Karduansmakargatan/Rödbogatan. Möjlighet finns att delta via länk.

Obligatorisk föranmälan senast onsdag 18 maj kl. 09.15 till pressassistent Inger Yalcin, se kontaktuppgifter Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt samt i vilken funktion du deltar (reporter eller fotograf). Skicka också med kopia på presslegitimation. Inpassering sker från kl. 09.30 via Rödbodgatan 6, deltagande i mån av plats. Under pressträffen kommer journalister som deltar på plats att först få ställa frågor och genomföra enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via e-post.

Ladda ner:

Det kommer att finnas möjlighet till korta enskilda intervjuer efter pressträffen. 

Pressträffen webbsänds

Du kan följa pressträffen live eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.

Webb-tv

Du kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand på regeringen.se eller på Regeringskansliets Youtubekanal.