Pressmeddelande från Finansdepartementet

Albin Kainelainen ny generaldirektör för Konjunkturinstitutet

Publicerad

Regeringen har idag utnämnt avdelningschefen på internationella och ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet Albin Kainelainen till generaldirektör och chef för Konjunkturinstitutet. Han tillträder sin tjänst den 1 juli 2022.

Konjunkturinstitutet har bland annat i uppgift att analysera den ekonomiska utvecklingen samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin. Myndighetens prognoser och analyser används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken och av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter.

– Jag är glad att Albin Kainelainen har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Konjunkturinstitutet, säger finansminister Mikael Damberg. Med sin erfarenhet från att leda verksamheter som arbetar med tillämpad samhällsekonomisk analys och ekonomisk politik är han väl lämpad för jobbet som generaldirektör.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg