Pressmeddelande från Miljödepartementet

Förbättrade regler för klimatbonusen

Publicerad Uppdaterad

(Ny version) Bonus-malus-systemet har gett stor effekt och Sverige leder nu nybilsregistreringen för elbilar i EU. För att göra systemet mer träffsäkert beslutar idag regeringen om flera ändringar i den delen av regelverket som omfattar klimatbonusbilar, bl.a. skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, ta bort hindren för företag att ta del av hela bonusen samt att ett tak som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 kronor.

Rättelse

I en tidigare version av pressmeddelandet angavs fel datum för när ändringarna i regelverket för klimatbonusen skulle träda i kraft. De rätta datumen är 12 juli 2022 resp. 1 januari 2023.

Elbilsförsäljningen i landet slår rekord och Sverige är med i toppen i antalet nybilsregistreringar i EU. Bonus-malus-systemet har visat sig ge tydligt resultat. I takt med den snabba utvecklingen behöver också systemet kontinuerligt förändras och anpassas.

– Klimatbonusen är en stor framgång och har bidragit till att försäljningen av elbilar är rekordstor i Sverige idag. Vi vill använda skattebetalarnas pengar effektivt, och därför är det naturligt att anpassa klimatbonusen genom att skärpa klimatkraven, samtidigt som utgiftsökningarna begränsas, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
  • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
  • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
  • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

De ändringsförordningar som regeringen har beslutat om idag aviserades av regeringen i budgetpropositionen för 2022.

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Bonus-malus-systemet

Den 1 juli 2018 infördes det s.k. bonus–malus-systemet. Systemet innebär att köp av nya lätta fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan sådana fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus) under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.