Pressmeddelande från Socialdepartementet

Infektion med apkoppsvirus blir allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om ett lagförslag som klassificerar infektion med visst orthopoxvirus (apkoppsvirus) som allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen.

Lagändringen är författningsteknisk och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. Den bekräftar regeringens beslut om att bestämmelserna för allmänfarliga sjukdomar från den 20 maj ska tillämpas för infektion med apkoppsvirus.

Genom klassificeringen kan hälso- och sjukvården och berörda myndigheter vidta särskilda smittskyddsåtgärder som syftar till att innesluta sjukdomen och förhindra ytterligare spridning. Exempelvis är allmänfarliga sjukdomar anmälningspliktiga, vilket underlättar smittspårning. Folkhälsomyndigheten för dialog med bland annat regionerna för att säkerställa att information når berörda vårdverksamheter och riskutsatta grupper.

Information om infektion med apkoppvirus

Sjukdomen (som på engelska benämns monkeypox) är en sällsynt, sporadisk zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Den har tidigare smittat människor i afrikanska regnskogar, där infektionen finns hos vilda apor, men det är sannolikt olika gnagare som är reservoar för viruset. Enligt den Europeiska smittskyddsmyndighetens rapport från den 31 maj 2022 har drygt 500 fall av infektion med apkoppsvirus diagnosticerats i Europa sedan starten av utbrottet. Under 2022 har flera länder i Europa rapporterat fall framför allt bland män som har sex med män och smittan bedöms i dessa fall vara sexuellt överförd.

Definitioner av sjukdomar i författningarna

Med allmänfarliga sjukdomar menas smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Alla sjukdomar som finns uppräknade i smittskyddslagen och smittskyddsförordningen är anmälningspliktiga. Det betyder att den läkare som upptäcker en sådan sjukdom ska utan dröjesmål anmäla det till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. Smittskyddsläkaren har huvudansvar för smittskyddet i regionen. I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen ingår ett 60-tal sjukdomar.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström