Pressmeddelande från Miljödepartementet

Ny generaldirektör för Formas

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Johan Kuylenstierna till ny generaldirektör och chef för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Han tillträder den 6 september 2022.

– Johan Kuylenstierna har en lång internationell och svensk karriär bakom sig, med fokus på kunskap till stöd för hållbar utveckling, i expertroller och i olika ledarskapsbefattningar. Jag är glad att Johan har tackat ja till det viktiga uppdraget att leda Formas, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Johan Kuylenstierna är i dag ordförande för Klimatpolitiska rådet samt Rektorsråd för hållbar utveckling. Han är gästprofessor vid Stockholms universitet och har även flera styrelseuppdrag inom universitets- och forskningssektorn. Johan Kuylenstierna har en filosofie licentiatexamen inom naturgeografi från Stockholms universitet.

 

Presskontakt

Tove Kullenberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-842 50 59
e-post till Tove Kullenberg

Formas

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) har till uppgift att bl.a. främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande, samt även innovation i viss omfattning. Verksamheten spänner från grundläggande forskning till utmaningsdrivna tematiska forskningssatsningar, innovation, kommunikation och nyttiggörande.