Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lag reglerar kommuners ansvar att arbeta brottsförebyggande

Publicerad

Kommuner har en särskilt viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är prioriterat, effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska lagstadgas i en ny lag.

Brottsligheten behöver motverkas med effektiv brottsbekämpning och förebyggande åtgärder. Regeringen har tagit fram det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, förstärkt Brottsförebyggande rådet och inrättat regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Nu tar regeringen nästa steg i det brottsförebyggande arbetet.

Lagrådsremiss: Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

– För att minska brottsligheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete, inte minst för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. Därför ser regeringen nu till att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete lagstadgas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren