Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen satsar på Sydostlänken, Kust-till-kustbanan och säkrare vägar

Publicerad

Regeringen satsar 3,9 miljarder kronor på Sydostlänken i den kommande nationella infrastrukturplanen. I planen finns också bland annat en satsning på Kust-till-kustbanan dubbelspår Växjö-Alvesta, etapp 1 Växjö-Räppe. Regeringen satsar också på att bygga en ny trafikplats vid rastplats Glasporten på väg 25 i Nybro.

– Som Kronobergare är jag extra glad över att i dag kunna presentera en historisk satsning på både järnväg och väg. Aldrig tidigare har en regering satsat ett så högt belopp på infrastruktur i sydöstra Sverige. Det här kommer betyda fler tåg, fler tåg i tid och säkrare vägar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsar på Sydostlänken i den kommande nationella planen för infrastruktur. Satsningen innebär helt ny bana mellan Olofström och Blekinge kustbana samt upprustning och elektrifiering av befintlig järnväg mellan Älmhult och Olofström.

I satsningen ingår nya mötesstationer mellan Älmhult och Karlshamn, slopande av flera plankorsningar över järnvägen samt ombyggnad av Olofströms och Karlshamns bangårdar. För persontrafiken ingår även anpassning av stationer för att underlätta av- och påstigning. Regeringen tillför ytterligare 2 miljarder kronor jämfört med Trafikverkets förslag på 1,9 miljarder kronor.

Regeringen satsar också på dubbelspår på sträckan Växjö-Räppe som är den första etappen av Kust-till-kustbanan Växjö-Alvesta. Det kommer att förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra till större arbetsmarknadsregioner.

Regeringen satsar även på att bygga om E22 Ronneby Ö-Nättraby till motorväg. Vägen är hårt trafikerad och har i dag relativt låg standard där köbildning uppstår i högtrafik. Regeringen tillför ytterligare 500 miljoner kronor jämfört med Trafikverkets förslag.

Vid rastplats Glasporten på väg 25 i Nybro byggs en ny trafikplats som ersätter en olycksdrabbad korsning.

Nationell plan för transportinfrastruktur

Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid. Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström