Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen tillsätter en utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen

Publicerad

De senaste åren har folkbildningen stått inför flera stora utmaningar, och för att förbättra förutsättningarna att verka framöver har nu regeringen beslutat om en utredning som syftar till att säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen.

Ladda ner:

Folkbildningen spelar en viktig roll i Sverige och bidrar till att ge många människor, inte minst de som står långt ifrån arbets- och samhällslivet, möjligheter till bildning och utbildning. Den erbjuder tillfällen att utöva och ta del av kulturverksamhet i hela landet och har spelat en viktig roll i demokratins framväxt.

En särskild utredare ska bland annat utreda behovet av ändrat mål för folkbildningspolitiken och av ändrade syften med statens stöd till folkbildningen och analysera om nuvarande styrmodell och modell för fördelning av statsbidraget är ändamålsenlig. Utredaren ska också utreda hur uppföljning, kontroll och granskning av folkbildningen säkerställs.

Till särskild utredare har regeringen utsett Christer Nylander, riksdagsledamot för Liberalerna.

– Det är bra att regeringen nu har fattat beslut om att tillsätta en folkbildningsutredning. Folkhögskolor och studieförbund har en avgörande roll i vår demokrati och de statsbidrag de får ska gå till bildning och kultur, aldrig till fusk och felaktigheter. Jag är mycket glad att Christer Nylander med sina breda och djupa kunskaper om folkbildningen har tackat ja till erbjudandet att vara utredare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2024.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg