Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska fördela 250 miljoner kronor för ökat antal praktikplatser för sjuksköterskestudenter

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut 250 miljoner kronor till regioner och kommuner för att öka antal praktikplatser för så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för sjuksköterskestudenter.

– För att stärka vården och korta väntetider behövs mer vårdpersonal med rätt kompetens. Regeringen avsätter medel för att utöka antalet praktikplatser så att sjuksköterskestudenter får den praktik de behöver för att kunna få sin legitimation och börja jobba i vården, säger socialminister Lena Hallengren.

I januari 2022 tecknade regeringen och SKR överenskommelsen God och nära vård 2022 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav. Överenskommelsen innebär bland annat att 250 miljoner kronor ska fördelas under 2022 till de regioner och kommuner som under året utökar antalet VFU-veckor för sjuksköterskestudenter. Syftet med satsningen är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler sjuksköterskestudenter. För att universitet och högskolor ska kunna utbilda fler sjuksköterskor måste det finnas tillgång till VFU-platser i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen får nu i uppdrag att betala ut statsbidraget. Fördelningen av medlen kommer att avgöras utifrån hur stor del av den totala ökningen av antalet VFU-veckor som olika regioner och kommuner står för. Utbetalningen sker i december i år.

Nationella Vårdkompetensrådet vid Socialstyrelsen har även ett pågående arbete för att stödja regioner och kommuner i arbetet med VFU-platser. Regeringen har även avsatt medel för att möjliggöra en ökning av lärosätenas ersättning till kommuner och regioner för VFU-platser. För 2022 avsätts 25 miljoner kronor, och 50 miljoner kronor beräknas från och med 2023. Därutöver avsätts 2 miljoner kronor årligen 2022–2024 till Universitetskanslersämbetet för stöd till förstärkt VFU-samordning.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström