Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Södra Sverige: Regeringen satsar på Sydostlänken och ny stambana Hässleholm-Lund i planen för infrastruktur

Publicerad

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. I södra Sverige satsar regeringen bland annat på Sydostlänken, ny stambana mellan Hässleholm och Lund, Kust-till kustbanan och E22.

För att öka konkurrenskraften och skapa förutsättningar för mer hållbara transporter satsar regeringen betydligt mer än Trafikverket föreslagit på Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn). Regeringen satsar också mer på dubbelspår på sträckan Maria–Helsingborg C för att få förbättrade pendlingsmöjligheter.  

Regeringen har också lagt till helt nya järnvägsprojekt i planen, som Kust-till-kustbanan som får dubbelspår på sträckan Växjö–Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö–Alvesta).  Detta kommer ge bättre kapacitet och möjlighet till fler tåg.

Regeringen väljer också att satsa på samtliga etapper av de nya stambanorna, bland annat sträckan Hässleholm-Lund. I planen ingår även planläggning för kvarstående etapper på de centrala systemdelarna mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping. Därigenom förverkligar regeringen målsättningen om regional utveckling och stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner.

Regeringen ser ett fortsatt behov av att höja säkerhetsstandarden på vägarna. Några exempel på större investeringar där regeringen satsar mer pengar än Trafikverket föreslagit är E22 Ronneby Ö–Nättraby och Rv 26 Hedenstorp–Månseryd. Regeringen har också lagt till projektet Rv 25 Nybro trafikplats Glasporten.

Trafikslag Järnvägsstråk/Vägnummer/Farled Objekt
Väg E22 E22 Lösen–Jämjö
Väg E4 E4 Ljungby–Toftanäs
Väg Rv 25 Rv 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats)
Järnväg Skånebanan Åstorp–Hässleholm, 160 km/tim
Järnväg Södra stambanan Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår
Järnväg Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne
Järnväg Södra stambanan Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår
Järnväg Västkustbanan Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inklusive Romares väg)
Väg Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur
Järnväg Godsstråket genom Skåne och Marieholmsbanan Åstorp–Teckomatorp, etapp 2 och 3 och Marieholmsbanan
Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt
Väg Skåne Helsingborg, kollektivtrafik
Väg Skåne Lund cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage)
Väg Skåne Malmö cykelobjekt
Väg Skåne Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX- och EL-bussar)
Väg Rv 40 Rv 40 Nässjö–Eksjö
Väg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö
Väg E22 E22 Trafikplats Ideon
Väg E22 E22 Trafikplats Lund S
Väg E22 E22 Fjälkinge–Gualöv
Väg E22 E22 Ronneby Ö–Nättraby
Väg Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö
Väg Rv 26 Rv 26 Mullsjö–Slättäng
Väg E65 E65 Svedala–Börringe
Järnväg Blekinge kustbana Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (Etapp 1)
Järnväg Älmhult - Olofström Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana
Järnväg Jönköping godsbangård - Vaggeryd Värnamo–Jönköping/ Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet
Väg E4 E4 Trafikplats Ljungarum, genomgående körfält
Väg Rv 26 Rv 26 Hedenstorp–Månseryd
Väg E22 E22 Förbi Bergkvara
Väg E22 E22 Gladhammar–Verkebäck
Väg Rv 25 Rv 25 Nybro, Trafikplats Glasporten
Järnväg Södra stambanan Alvesta, triangelspår
Järnväg Kust-till-kustbanan Räppe, ny station
Järnväg Kust-till-kustbanan Kust-till-kustbanan, Dubbelspår Växjö–Räppe (etapp 1 av dubbelspår Växjö–Alvesta
Järnväg Skånebanan Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet
Järnväg Södra stambanan Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58
Järnväg Västkustbanan Maria–Helsingborg C, dubbelspår
Järnväg Hässleholm–Lund, del av nya stambanor
Järnväg  Malmö  Malmöpendeln Lommabanan – etapp 2, samfinansiering

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström

Fakta

Södra Sverige omfattas av länen Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.