Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen inför en råvarugaranti för att säkra tillgången av råvaror till svensk industri i den gröna omställningen

Publicerad

Mot bakgrund av den hårda internationella konkurrensen och den ökade efterfrågan på kritiska råvaror till industrin, har regeringen den 14 juli beslutat att införa en kreditgaranti - så kallad råvarugaranti - för att säkra kritisk råvaruimport till svensk industri i den gröna omställningen.

– En stabil och tillförlitlig råvaruförsörjning är viktig för den svenska industrins konkurrenskraft och en nyckelfaktor för att åstadkomma en effektiv grön omställning av samhället. Den nya råvarugarantin skapar trygghet för företagens långsiktiga tillgång till kritiska råvaror, säkrar jobben och stärker Sverige, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg.

– I spåren av Rysslands invasion av Ukraina har tillgången till kritiska råvaror drastiskt påverkats. Det är ett hot mot svensk industri, mot jobben och den gröna omställningen, där svenska företag ligger i framkant i sin export till omvärlden. Att försäkra tillgång till kritiska råvaror till industrin är därför otroligt viktigt, säger Anna Hallberg.

Faktaruta

Regeringen beslutar den 14 juli 2022 att införa en kreditgaranti - så kallad råvarugaranti - för att säkra kritisk råvaruimport till svensk industri i den gröna omställningen. Detta mot bakgrund av den hårda internationella konkurrensen och ökad efterfrågan på kritiska råvaror till industrin. Exportkreditnämnden (EKN) får ansvar för att utfärda den nya kreditgarantin.

Eftersom den nya kreditgarantin är kopplad till import av råvara och skiljer sig från EKN:s övriga utbud av exportkreditgarantier, krävs det att en ny förordning utfärdas. Förordningen förväntas träda i kraft den 1 september 2022. Till att börja med kommer EKN att kunna ställa ut garantier upp till tre miljarder kronor för detta ändamål enligt beslut i regeringens extra vårändringsbudget för 2022.

Likt andra garantiprodukter ska EKN i sin garantigivning ta hänsyn till miljö, klimatpåverkan, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren