Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beslutar om ändringar för att främja jakten och förbättra vargförvaltningen

Publicerad

Regeringen förtydligar vilka organisationer som ska kunna få bidrag ur viltvårdsfonden och slopar de länsvisa miniminivåerna för vargstammen i syfte att förbättra förvaltningen.

Den som jagar i Sverige ska årligen betala en viltvårdsavgift som tillförs viltvårdsfonden. Fonden finansierar bland annat viltforskning och ideella organisationers viltvårdsarbete. Regeringen har de senaste åren beslutat om vissa förändringar angående hur fondens medel fördelas. Enligt förordningen (2021:12) om vissa bidrag ur viltvårdsfonden får Naturvårdsverket besluta om bidrag till ideella organisationer som uppfyller förordningens krav. Regeringen har nu beslutat om vissa ändringar i denna förordning.

– Det är Sveriges närmare 300 000 jägare som finansierar viltvårdsfonden genom det statliga jaktkortet. Det är därför viktigt att det förtydligas att fondens medel fortsatt ska gå till organisationer som främjar jakt och annan viltvård i landet, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Regeringen har även beslutat att miniminivåer för vargstammen inte längre ska fastställas för varje län, utan endast för respektive rovdjursförvaltningsområde.

– Detta är en efterfrågad ändring som ökar flexibiliteten i vargförvaltningen. Det kan underlätta för en jämnare spridning av varg inom rovdjursförvaltningsområdena och förhoppningsvis minska inlåsningseffekter i län med högre koncentration av varg, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

De beslutade ändringarna avseende viltvårdsfonden träder i kraft den 1 september 2022 och ändringarna avseende miniminivåer för varg träder i kraft den 1 november 2022.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia