Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten

Publicerad

Regeringen har i dag aviserat åtgärder för att värna den finansiella stabiliteten med anledning av Rysslands energikrig mot Europa.

Höga och volatila elpriser har kraftigt ökat de säkerheter elproducenter måste ställa till den centrala motparten, Nasdaq Clearing AB. Detta har lett till likviditetsbrist hos företagen, som riskerar att hamna på obestånd i den centrala motparten trots att de i grunden är solida. Marknadsläget innebär också att förluster hos en medlem kan orsaka svårigheter för Nasdaq Clearing att hantera dessa förluster. Eftersom Nasdaq Clearing är en central del av den finansiella infrastrukturen krävs därför snabba garantier från staten för att garantera den finansiella stabiliteten.

– Vi befinner oss i ett ytterst allvarligt läge där Ryssland försöker knäcka Europa genom att utpressa svenska hushåll och företag. Med beskedet att den ryska gasen stryps till Tyskland krävs skyndsamma åtgärder för att säkra likviditeten hos elproducenterna. Staten måste gå in med garantier för att garantera den finansiella stabiliteten och, ytterst, undvika en finanskris, säger statsminister Magdalena Andersson.

För att garantierna ska kunna vara på plats så snart som möjligt avses ett utskottsinitiativ tas för att därefter beslutas av riksdagen måndagen den 5 september. Genom beslutet säkras likviditeten hos svenska energibolag eftersom bolagens likviditet inte är anpassade för den extrema prissituation som nu råder.

– Detta är ett viktigt besked för att lugna de finansiella marknaderna den extrema situation vi nu står inför efter Rysslands besked om minskat gasflöde till Europa, säger finansminister Mikael Damberg.

 

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos statsminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-592 85 48
e-post till Darina Agha
Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio