Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsen ska kartlägga försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet i regionerna

Publicerad

Arbetet med att förbättra Sveriges försörjningsberedskap stärks ytterligare. Socialstyrelsen får i uppdrag att kartlägga och analysera regionernas beredskap när det gäller läkemedel, medicinteknik och personlig skyddsutrustning samt de system som säkrar tillgången på dessa produkter. Dessutom ska myndigheten redovisa nuvarande och planerade kostnader för beredskapen.

– Sjukvården i Sverige måste fungera även vid kris och krig. Därför krävs en god försörjningsberedskap i hela landet, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ansvarar för arbetet med ett samlat statligt ansvar för försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. I arbetet ingår bland annat utveckling av samverkansstrukturer mellan staten och regionala samt privata aktörer. Arbetet ska stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården genom långsiktig förmågehöjning hos regionerna gällande försörjningsberedskapen; det vill säga tillgång till läkemedel, medicinteknik samt skyddsutrustning.  Som en utvidgning till detta arbete, har regeringen idag beslutat om tillägg inom ramen för uppdraget. Ändringen innebär att Socialstyrelsen ska:

  • kartlägga och analysera vilken beredskap i fråga om läkemedel, medicinteknik och personlig skyddsutrustning som finns i regionerna och som planeras framåt.
  • kartlägga de system som regionerna använder för att säkra tillgången på dessa produkter för att kunna bedriva vård.
  • sammanställa vilka kostnader regionerna har och planerar att ha för åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.

Redovisningen av uppdraget kommer ge regeringen underlag till det fortsatta arbetet med att stödja regionerna i uppbyggnaden av försörjningsberedskapen för att på så sätt stärka Sveriges civila försvar. Socialstyrelsen ska senast den 1 december 2022 lämna en redovisning av denna del av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Regleringsbrev

Regleringsbrev finns på Ekonomistyrningsverkets (ESV) webbplats. Ändringsbreven publiceras inom kort.