Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Överlämning av delbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Publicerad

I dag, måndag 24 oktober klockan 11.00, tar justitieminister Gunnar Strömmer emot delbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel. I samband med överlämningen hålls en pressträff med justitieminister Gunnar Strömmer och den särskilde utredaren Inger Söderholm, f.d lagman.

Tid:
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, kvarteret Loen, ingång Jakobsgatan 24, eller digitalt via Zoom. Inpassering från kl. 10.30.

Praktisk information: Obligatorisk föranmälan senast 24 oktober kl. 09.30 via e-post till Mia Hedelius, se presskontakt nedan. Ange namn, redaktion, om du vill delta på plats eller digitalt och i vilken funktion du vill delta (reporter eller fotograf). Skicka också med presslegitimation. Deltagande sker i mån av plats. Under pressträffen kommer de som är på plats vara de som först ställer frågor och genomför enskilda intervjuer. Journalister som deltar digitalt kommer att få praktisk information via mejl ca kl. 10.30.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Presskontakt

Mia Hedelius
Presskommunikatör, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niklas Gillström
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Dalila Alibasic
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00