Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag ska öka tillgängligheten till produkter och tjänster

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om en proposition med en ny lag för att göra fler produkter och tjänster tillgängliga för fler i samhället. – Många känner sig idag utestängda, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Produkter och tjänster ska vara utformade så att de är tillgängliga för fler, till exempel äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

- Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter att på ett enkelt och anpassat sätt ta del av produkter och tjänster. Många äldre och personer med funktionsnedsättning har upplevt sig utestängda. Regeringens förhoppning är att de nya förutsättningarna ska göra skillnad, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Exempel på produkter och tjänster som omfattas av lagens bestämmelser

Produkter som omfattas är exempelvis datorer, smarttelefoner, kortläsare för betalning, bankomater samt biljettförsäljningsautomater, inchecknings­automater och interaktiva informationsskärmar på t.ex. flygplatser och tågstationer.

Tjänster som omfattas är bland andra e-post, Whatsapp, banktjänster för konsumenter, e-böcker och e-handelstjänster.

Kraven på tillgänglighet är omfattande

Tillgänglighetskraven är omfattande och olika för olika produkter och tjänster. Exempel på tillgänglighetskrav är att information ska kunna uppfattas med mer än ett sinne, presenteras på ett begripligt sätt, presenteras i ett typsnitt med lämplig storlek och form, och med tillräcklig kontrast samt justerbart avstånd mellan bokstäver, rader och stycken.

Lagen träder i kraft 2025

Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 28 juni 2025 och då ska de produkter och tjänster som omfattas av lagen uppfylla kraven på tillgänglighet. Det finns dock vissa tjänster som senast den 28 juni 2030 ska uppfylla tillgänglighetskraven.

Vissa av tjänsterna i tillgänglighetsdirektivet, bland annat e-böcker, omfattas i viss mån av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Frågan bereds därför fortsatt i Regeringskansliet.

Genom lagen genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv.

Presskontakt

Sofie Wiklund
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00