Ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd och experter till Turkiet och Syrien

Publicerad

Med anledning av den humanitära situationen efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien har regeringen idag skyndsamt beslutat om ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd samt om att bidra med experter och materiel. Regeringen har också bemyndigat MSB att erbjuda stöd via Nato.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

–  Kärnstöden som Sverige bidrar med redan idag gör stor skillnad på marken i Turkiet och Syrien. Nu agerar regeringen skyndsamt och resolut för att förbättra situationen på plats. Idag beslutade regeringen att ge ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd, utöver de 7 miljoner som regeringen aviserade igår, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Stödet fördelas med 20 miljoner kronor till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) och 10 miljoner kronor till FN:s fond för katastrofbistånd. Beslutet har fattats mot bakgrund av de humanitära aktörernas behovsbedömningar. Under det senaste dygnet har IFRC:s personal och volontärer arbetat under mycket svåra förhållanden med att rädda människor ur ruinerna, vårda skadade och stötta de traumatiserade. Genom FN:s katastroffond kan stöd allokeras snabbt till de FN-organ som finns på plats i Turkiet och Syrien som är bäst lämpade att svara upp mot de akuta behoven på marken.

Under dagen har Sverige inom ramen för EU:s civilskyddsmekanism skickat svenska experter till Turkiet. Det handlar om byggnadsingenjörer, IT-experter och logistiker. Under kvällen kommer det också att skickas material i form av boende- och kontorsmöjligheter. 

Regeringen har på ett extrainsatt regeringssammanträde även fattat beslut om att bemyndiga MSB att ge stöd till Turkiet genom Nato. Det innebär att ny kanal öppnas för att ge stöd och Sverige kommer att möta upp de behov som Turkiet har. Sverige har bland annat erbjudit att skicka över 300 familjetält för fyra till fem personer. 

–  Sverige vill ge den hjälp som Turkiet efterfrågar. Ett dygn efter jordbävningen flög den första svenska personalen till Turkiet. Genom beslutet om att kunna ge hjälp via Nato öppnas ännu fler möjligheter upp att hjälpa Turkiet i den här mycket utsatta situationen, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

Regeringen följer utvecklingen noga och står redo att fortsatt stödja nödställda och lidande i Turkiet och Syrien.

Fakta

Som en första och omedelbar åtgärd beslutade regeringen den 6 februari att utan dröjsmål fördela 7 miljoner kronor i humanitärt stöd till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) till förmån för turkiska Röda Halvmånen och syriska Röda Halvmånen och deras humanitära arbete i de drabbade länderna. Sverige ger nu totalt 55 miljoner till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) och 663 miljoner till FN:s katastroffond (CERF).

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell
Telefon (växel) 08-405 10 00
Tom Samuelsson
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00