Reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Det övergripande målet i den svenska handlingsplanen är fortsatt att riskerna för människa och miljö från användning av växtskyddsmedel ska minska.

En hållbar och säker användning av växtskyddsmedel är viktig för en stärkt livsmedelsproduktion. Sverige har sedan länge bedrivit ett arbete med hållbar användning av växtskyddsmedel. Syftet är att minska de risker och konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel innebär för människors hälsa och miljön. Arbetet har gett resultat; Sverige har en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel per hektar jämfört med de flesta länderna i Europa och resthalter från växtskyddsmedel i inhemskt producerade vegetabilier är låga.

Genom den handlingsplan som nu beslutats slår regeringen fast att det positiva arbetet med att säkerställa en hållbar användning av växtskyddsmedel fortsätter. Planen säkerställer ett fortsatt arbete för människors hälsa, minskade risker för pollinerare och andra nyttoinsekter samtidigt som utvecklingen och implementeringen av hållbara odlingssystem ska öka.

– Det svenska jordbruket är i framkant vad gäller att gynna biologisk mångfald och att hålla användningen av växtskyddsmedel på en hållbar nivå. Med den här handlingsplanen kan utvecklingen gå vidare så att vi får ännu starkare miljöhänsyn med bibehållen effektivitet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Ambitionen är att det framtida växtskyddet ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart i ett långsiktigt perspektiv.

Enligt EU-direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ska nationella handlingsplaner tas fram av alla medlemsstater och skickas till EU-kommissionen. Detta är Sveriges tredje handlingsplan enligt direktivet.

– Jag är glad att regeringen har beslutat om en handlingsplan som gör det möjligt att öka livsmedelsproduktionen och stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft. Samtidigt sätter vi fokus på att öka hållbarheten genom att minska riskerna som är förknippade med användningen av växtskyddsmedel, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Presskontakt Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-029 10 12