Pressmeddelande från Finansdepartementet

Sverige ansluter sig till International Open Data Charter: data från offentliga förvaltningen görs mer öppen och lättillgänglig

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att Sverige kan ansluta sig till stadgeprinciperna i Open Data Charter (ODC). ODC är en internationell organisation som verkar för att data från den offentliga förvaltningen ska vara mer öppna och lättillgängliga samtidigt som de enskildas rättigheter tillvaratas.

En stadga med sex principer har utvecklats som länder, företag och organisationer kan följa för att utveckla arbetet med, och därmed värdet av, öppna data. Principerna kombinerar förmågor och ambitioner för transparens, inkluderande och ansvarstagande inom offentlig förvaltning där öppna data är nyckelresursen.

– Anslutningen till ODC:s principer stärker Sveriges förutsättningar att fortsatt utveckla det strategiska arbetet med öppna data och att samverka internationellt inom detta område. På så sätt främjas och tydliggörs syftet och nyttan med datadelning för samhällsutvecklingen, säger civilminister Erik Slottner.

Regeringen har i dag även beslutat om att uppdra åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att ansvara för genomförandet av ODC:s stadga med principer för tillgängliggörande av data. I uppdraget ingår bl.a. att främja tillgången av öppna data som kan bidra till insyn och delaktighet i offentlig förvaltning inklusive offentliga inköpsdata.

Bakgrund

International Open Data Charter (IODC) är en internationell organisation för samarbete mellan regeringar och organisationer. Organisationen har som mål att bädda in öppenhet i kultur och praktisk tillämpning i den datadrivna förvaltningen utifrån ett gemensamt internationellt ramverk med sex principer för tillgängliggörande av data:

  • öppenhet som standard,
  • relevanta och kompletta,
  • tillgängliga och användbara,
  • jämförbara och interoperabla,
  • för förbättrad styrning och medborgarengagemang,
  • för inkluderande utveckling och innovation.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00