Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ansvara för genomförandet av Open Data Charters stadga Diarienummer: Fi2023/01226

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att ansvara för genomförandet av den internationella organisationen Open Data Charters stadga med principer för tillgängliggörande av data.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att vara kontaktpunkt gentemot organisationen liksom att ansvara för uppföljningen av genomförandet av ovan nämnda stadga. I uppdraget ingår även att främja tillgången av öppna data som kan bidra till insyn och delaktighet i offentlig förvaltning, särskilt offentliga inköpsdata. Myndigheten ska när uppdraget utförs beakta den svenska handlingsplanen för Open Governmental Partnership 2023–2025.