Pressmeddelande från Socialdepartementet

Två nya uppdrag till Folkhälsomyndigheten

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda slumpvis och frivillig testning på resenärer vid inresa till Sverige. Myndigheten får också ett uppdrag om att följa upp och utvärdera den testning i stor skala som gjorts under covid-19-pandemin, vad gäller genomförandet och effekterna på smittspridningen och smittspårning.

Folkhälsomyndigheten ska förbereda så att det blir möjligt att vid behov utföra slumpvis och frivillig testning för smittsamma sjukdomar, eller andra gränsöverskridande sjukdomar, på resenärer vid inresa till Sverige. Vid utförandet av uppdraget ska utgångspunkten vara de lärdomar som finns från covid-19-pandemin.

­– Nu tar vi nästa steg för att skapa större beredskap att övervaka smittspridning genom att förbereda för slumpvis och frivillig testning vid inresa till Sverige. Det är ett verktyg som saknats, säger socialminister Jakob Forssmed.

Myndigheten ska utreda vilken logistik och vilka avtal som måste vara på plats för att snabbt kunna påbörja testning och även analysera kostnaden för detta. I redovisningen till Socialdepartementet, som ska ske senast den 15 december 2023, ska också förslag ingå på vilka instanser som bör ansvara för de olika delarna i provtagningskedjan. Folkhälsomyndigheten får använda 3 miljoner kronor för uppdraget.

Utvärdera testningen i stor skala

Folkhälsomyndigheten får också ett uppdrag att följa upp och utvärdera den testning i stor skala som gjorts under covid-19-pandemin, vad gäller genomförandet och effekterna på smittspridningen och smittspårning.

– Det är viktigt att vi nu utvärderar och använder de lärdomar vi har av den storskaliga testning som utfördes under covid-19-pandemin, så att vi kan vara förberedda vid en eventuell framtida pandemi, säger socialminister Jakob Forssmed.

I det uppdraget ingår att inkludera andra länders erfarenheter från testning och smittspårning av covid-19. Folkhälsomyndigheten ska i utförandet av uppdraget ta hänsyn till och komplettera slutsatserna i Coronakommissionens betänkanden och konstitutionsutskottets granskningar av testning och smittspårning under pandemin.

Folkhälsomyndigheten ska slutredovisa uppdraget att utvärdera den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19 till Socialdepartementet senast den 31 mars 2024. Myndigheten får använda 3,5 miljoner kronor för uppdraget under 2023.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.