Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mats Persson talar på möte om Bolognaprocessen

Publicerad

Den 11 maj talar utbildningsminister Mats Persson vid ett möte om Bolognaprocessen. Ministern kommer bland annat att prata om vikten av att främja och värna de grundläggande värderingarna inom högre utbildning, demokrati och rättsstatens principer.

Parallellt med det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd är Sverige också ordförande i Bolognaprocessen. På mötet i den så kallade Bologna Follow-up group (BFUG) träffas samtliga medlemsländer på halvsårsbasis för att diskutera utvecklingen av högre utbildning på europeisk nivå och den fortsatta implementeringen av Bolognaprocessen. På agendan står temadiskussioner, planering av kommande ministermöten och koordinering av stödinsatser till Ukraina.

Bolognaprocessen syftar till ett närmare europeiskt samarbete om högre utbildning och har som mål att främja rörligheten, anställningsbarheten och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent. Bolognaprocessen startade med att utbildningsministrar från 29 länder skrev under Bolognadeklarationen i juni 1999. Sedan dess har ministrarna träffats regelbundet för att följa upp och utveckla processen. Mötet äger rum i Stockholm.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Laddar...