Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen stärker föräldraskapsstödet genom nytt statsbidrag

Publicerad

Att stärka föräldraansvaret är en viktig prioritering för regeringen och centralt i det brottsförebyggande arbetet. Regeringen ger nu Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att betala ut och följa upp en satsning på statsbidrag om totalt 375 000 000 kronor till kommuner och regioner för förstärkta föräldraskapsstödjande insatser under 2023. Medlen ska bidra till ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd i hela landet, samt bidra till att förebygga kriminalitet för barn och unga.

Regeringens ambition är att föräldraskapsstödsprogram ska finnas i hela landet, och att utbudet av föräldraskapsstödjande insatser ska svara mot de behov som finns under olika faser av barnets uppväxt. Satsningen ska bidra till ökad och jämlik tillgång till generellt föräldraskapsstöd i hela landet, men också bidra till specifika, riktade föräldraskapsstödjande insatser för att förebygga kriminalitet bland barn och unga. De barn, och deras familjer, som befinner sig i riskzonen för att dras in i kriminalitet behöver få ett ökat stöd från samhället.

–Vi måste arbeta mer förebyggande. Alla barn och unga har rätt till en trygg och säker uppväxt, liksom en ljus framtid. Det är viktigt att vi kan ge föräldraskapsstöd i hela landet i syfte att förebygga kriminalitet bland barn och unga, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Föräldraskapsstöd erbjuds bl.a. inom socialtjänstens öppna verksamheter, mödrahälsovården, barnhälsovården och familjecentraler. Genom både tidiga och förebyggande insatser - såsom stöd i föräldraskapet - finns stora möjligheter att främja barns hälsa och utveckling.

–Kommunernas och regionernas utgångslägen ser olika ut. Varje kommun och region behöver bedöma hur medlen bäst används och gör nytta utifrån de behov och förutsättningar som finns just där, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den här satsningen aviserades i budgetpropositionen för 2023 och är en permanent satsning från regeringen.

 

Presskontakt

Olivia Nensén
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Telefon (växel) 08-405 10 00