Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sverige tillsätter en Chief Midwifery Officer som kontaktpunkt inom WHO-samarbetet

Publicerad

Socialstyrelsen ska inom ramen för samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) utse nationella kontaktpunkter för chefsläkare, chefssjuksköterskor och chefstandläkare för att samarbetet inom WHO ska underlättas. Regeringen har nu beslutat att även en kontaktpunkt för chefsbarnmorskor ska utses.

– Både berörda professionsorganisationer och Socialstyrelsen vill att en kontaktpunkt ska utses för barnmorskor. Vi tillsätter en sådan kontaktpunkt, en Chief Midwifery Officer, för att säkerställa ett smidigt samarbete inom WHO, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

De senaste åren har många andra länder tillsatt denna kontaktpunkt. Arbetet bedrivs redan i dag inom WHO och Sverige representeras formellt genom Chief Nurse Officer.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter