Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om att ge myndigheterna utökade befogenheter när de genomför inre utlänningskontroller. Syftet är bland annat att skapa bättre förutsättningar för att klarlägga utlänningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige.

– Som en del i omläggningen av migrationspolitiken är det angeläget för regeringen att myndigheterna har de verktyg som krävs för att upprätthålla den reglerade invandringen och motverka att personer befinner sig i landet utan tillstånd. Förslagen vi lämnar till riksdagen innebär att myndigheterna får bättre förutsättningar att klarlägga identiteten på en utlänning som vistas i Sverige och säkerställa att han eller hon har laglig rätt att vistas här, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.  

Prop. 2023/24:12 Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

I propositionen föreslår regeringen att det ska införas:

  • en möjlighet för en polisman eller en tjänsteman vid Kustbevakningen att vid en inre utlänningskontroll kroppsvisitera en utlänning för att eftersöka pass eller andra identitetshandlingar,  
  • en möjlighet att omhänderta pass och andra identitetshandlingar som påträffas vid en inre utlänningskontroll, och
  • ett tydligare lagstöd för att under vissa förutsättningar ta med en utlänning för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i landet.

Syftet med förslagen är att ge myndigheterna bättre förutsättningar att klarlägga utlänningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige samt att säkerställa att pass och andra identitetshandlingar finns tillgängliga för myndigheterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand