Pressmeddelande från Socialdepartementet

Funktionsrätt Sverige får medel för att förbättra patientdelaktigheten

Publicerad

Regeringen beviljar Funktionsrätt Sverige medel för att förbättra patientdelaktigheten och hälsan för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar.

– Omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav och patientens medskapande i hälso- och sjukvården understryker att fler patientföreträdare med god kunskap om att företräda sig själva, sin organisation och andra grupper behövs, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Funktionsrätt Sverige har under hösten 2023 ansökt om medel för att förbättra hälsa och patientdelaktighet på kommunal, regional och nationell nivå för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar. Regeringen har nu beviljat organisationen 1 994 000 kronor för detta arbete, för den verksamhet som bedrivs under 2023.

Medlen ska bland annat gå till att utveckla och sprida Patientföreträdarutbildningen, till att samverka med bildningsförbund för att öka deltagandet i Patientföreträdarutbildningen samt till att stärka, utbilda och fortbilda Funktionsrätt Sveriges representanter med representationsuppdrag i olika myndigheter, utredningar med mera. Syftet med arbetet är god och säker vård och att det ska finnas ett pågående arbete med att främja och utveckla personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för patienter, patientföreningar och aktörer inom kommuner och regioner.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter