Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en registerbaserad kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Diarienummer: S2022/02312

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra en registerbaserad kartläggning av hälsoläget bland personer med psykisk funktionsnedsättning som får stöd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska samverka med Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för delaktighet.

Socialstyrelsen redovisar uppdraget senast den 30 september 2023.