Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Paulina Brandberg deltar i Institutet för mänskliga rättigheters högnivåseminarium

Publicerad

Onsdagen den 18 oktober öppningstalar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg vid webbinariet ”Institutet för mänskliga rättigheter och Parisprinciperna”. Det digitala seminariet arrangeras av Institutet för mänskliga rättigheter.

– Målet för politiken för mänskliga rättigheter är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Institutet för mänskliga rättigheter har en central roll för att uppfylla målet, säger Paulina Brandberg.

Institutet för mänskliga rättigheter inrättades den 1 januari 2022. I april i år ansökte Institutet om att få internationell ackreditering och nå så kallad A-status. Den 18 oktober deltar Paulina Brandberg i institutets högnivå-webbinarium som ställer frågan om lagen för Institutet, mandatet och oberoendet når upp till de så kallade Parisprinciperna, vilket krävs för att nå A-status.

Parisprinciperna antogs av FN 1993 och innehåller kraven för ackreditering av nationella MR-institutioner.

Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter har i uppgift att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige. Institutet kan även lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson