Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag till Domstolsverket om konkurser och företagsrekonstruktioner

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Domstolsverket i uppdrag att lämna förslag på vilka tingsrätter som ska handlägga konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion.

I dag handläggs konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion av landets samtliga 48 tingsrätter. I en departementspromemoria från 2019 görs bedömningen att konkursärenden bör handläggas av färre tingsrätter än i dag. När det gäller ärenden om företagsrekonstruktion görs motsvarande bedömning i förarbetena till de nya reglerna om företagsrekonstruktion som infördes 2022.

Inför det fortsatta arbetet i Regeringskansliet behövs ytterligare underlag i frågan om vilka tingsrätter som ska vara behöriga att pröva konkursärenden och ärenden om företags­rekonstruktion. Regeringen har därför gett ett uppdrag till Domstolsverket om att lämna förslag på detta.

Uppdraget ska redovisas senast den 3 juni 2024.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide