Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Uppdrag om en säker och effektiv tillgång till rättsinformation

Publicerad

Regeringen har gett Domstolsverket i uppdrag att analysera hur det offentliga rättsinformationssystemet kan utvecklas. 

– I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att allmänheten på ett enkelt sätt kan ta reda på vilka lagar och regler som gäller. Det är en grundläggande förutsättning för att enskilda ska kunna ta till vara sina rättigheter, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Det offentliga rättsinformationssystemet ska ge tillgång till olika former av rättskällor såsom lagar, förordningar och andra föreskrifter, förarbeten och rättspraxis i elektronisk form. Domstolsverket är samordningsmyndighet för systemet och administrerar i dag en webbplats för informationen, lagrummet.se.

Det är viktigt att allmänheten på ett effektivt sätt kan få tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form som till exempel författningar och vägledande domstolsavgöranden. Domstolsverket får därför i uppdrag att analysera hur behovet ser ut och lämna förslag på åtgärder som bör vidtas för att systemet ska kunna tillhandahållas på ett sätt som möter användarnas behov.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide