Hoppa till huvudinnehåll

Utredning om strandskyddet föreslår särskilda undantag för landsbygden

Publicerad

Idag har utredningen om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna lämnat över sitt betänkande till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Det innehåller bland annat förslag om att utvidga undantaget från strandskyddet till att även omfatta vattenbruk och ett nytt dispensskäl som ska underlätta för småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygden.

Ladda ner:

Utredningen föreslår att det undantag från strandskyddet som gäller för jordbruk, fiske, skogsbruk och renskötsel nu även ska gälla för vattenbruk. Vidare föreslår utredningen ett nytt särskilt skäl för dispens från strandskyddet för byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som behövs för småskaliga förvärvsverksamheter på landsbygden. 

- Småskaliga verksamheter på landsbygden måste få förutsättningar att utvecklas, utan att strandskyddets syften äventyras. Utredningens förslag är intressanta, eftersom både vattenbruk och olika former av småskalig förvärvsverksamhet, som exempelvis fisketurism och annan naturturism, kan komma att gynnas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Regeringen avser att ta ytterligare steg för att reformera strand­skyddet genom att tillsätta en ny utredning och att återuppväcka några av förslagen från den tidigare utredningen om översyn av strandskyddet.

– Strand­skyddets grundläggande syften kvarstår – att värna allemansrätten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som moderniserar och förtydligar undantaget från strandskyddet. Syftet var att säkerställa att bestämmelserna om undantag från strandskyddet för de areella näringarna tar tillräcklig hänsyn till de varierande förutsättningar som i dag råder för olika näringsidkare. 

Utredningen har också haft i uppdrag att säkerställa att bestämmelserna förbättrar förutsättningarna för de areella näringarnas utveckling, särskilt för de småskaliga lantbrukarna. Uppdraget syftar till att bidra till landsbygdspolitikens mål om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet.

Presskontakt

Niki Westerberg
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 070-250 59 40
e-post till Niki Westerberg
Laddar...