Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Fortsatt stöd till arbetssätt mot grovt våld i kriminella miljöer

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av strategin Group Violence Intervention (GVI) i Sverige. I uppdraget ingår att arbetet ska utvärderas för att få mer kunskap om hur väl GVI fungerar i Sverige.

GVI är en strategi mot grovt våld i kriminella miljöer. Hösten 2021 fick Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården i uppdrag att sprida strategin till flera orter i Sverige samt se till att arbetet utvärderas.

Antalet fall av dödligt skjutvapenvåld och sprängningar har ökat kraftigt i Sverige. Det finns ett stort behov av att bryta den utvecklingen. Brottsförebyggande rådet, Polismyndigheten och Kriminalvården får därför i uppdrag att fortsätta stödja befintliga etableringar av GVI i Sverige, samt säkerställa att arbetet utvärderas för att få mer kunskap om hur väl strategin fungerar i Sverige.

I riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2024 har 3 miljoner kronor tilldelats till Brottsförebyggande rådet för fortsatt stöd till befintliga etableringar av GVI. Regeringen beräknar dessutom 3 miljoner kronor för samma syfte för 2025.

En beskrivning av uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet den 1 mars 2025 avseende arbetet under 2024 och senast den 1 mars 2026 avseende arbetet under 2025.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...