Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kampen mot arbetslivskriminaliteten växlas upp

Publicerad

Regeringen ger Delegationen mot arbetslivskriminalitet i uppdrag att lämna förslag som växlar upp takten i arbetet mot arbetslivskriminaliteten. Delegationen ska analysera uppläggen som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken för att samhället ska kunna slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder bland annat mot den organiserade brottsligheten.

Ladda ner:

Arbetslivskriminaliteten är ett allvarligt samhällsproblem och en inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Kriminaliteten leder till att konkurrensen snedvrids och att seriösa företagare konkurreras ut av oseriösa företag. Den skapar otrygghet på arbetsmarknaden, arbetskraft utnyttjas och offentliga medel riskerar att gå till kriminella. 

Regeringen ger nu därför Delegationen mot arbetslivs­kriminalitet ett tilläggsuppdrag att analysera de upplägg som används inom vissa särskilt utsatta näringsgrenar och reglerade yrken, så som bygg, restaurang, transport, kroppsvård, städ och vissa delar av de gröna näringarna. Delegationen ska lämna förslag på hur samhället kan slå tillbaka med träffsäkra och effektiva åtgärder anpassat till de specifika uppläggen av arbetslivskriminalitet.

– Arbetslivskriminaliteten undergräver förtroendet för grundläggande samhällsstrukturer och är skadlig, både för samhället och för enskilda som utnyttjas och utsätts för brottslighet. Vi är fast beslutna att knäcka denna brottslighet och nu växlar vi därför upp kampen för att slå sönder den kriminella ekonomin, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Åtgärderna ska bland annat ge myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet nya verktyg vid planering, genomförande och uppföljning av de gemensamma kontrollerna av arbetsställen. Arbetslivskriminalitet i kombination med organiserad brottslighet förstärker ytterligare de oseriösa företagens inflytande på arbetsmarknaden. Delegationen mot arbetslivskriminalitet ska därför också kartlägga vilka kopplingar som finns mellan arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i Sverige, med särskilt fokus på hur arbetslivskriminaliteten används för att finansiera den kriminella ekonomin.

Delegationen ska även ta ställning till om det behövs mer ändamålsenliga verktyg generellt för att förbättra förutsättningarna för att bekämpa arbetslivskriminalitet och analysera förutsättningarna för ett mer strukturerat långsiktigt samarbete mellan de samverkande myndigheterna och arbetsmarknadens parter.

Uppdragen ska redovisas i juni 2024 respektive februari 2025.

Faktaruta: Sju center mot arbetslivskriminalitet

Under 2022 och 2023 har sammanlagt sju regionala arbetslivskriminalitetscenter etablerats i Sverige. De finns i Umeå, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Uppsala, Örebro och Malmö. De är samlokaliserade med de regionala underrättelsecentren mot den organiserade brottsligheten. Att bedriva arbetet gemensamt ger ett stort mervärde jämfört med om myndigheterna endast arbetar inom sina egna organisationer. 

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet har pågått sedan 2018. Arbetet utvecklas och intensifieras med fler kontroller, men också högre träffsäkerhet vid val av arbetsställen att kontrollera. Parallellt pågår även partssamverkan där man redan har anlagt ett näringsgrensspecifikt arbete. 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...