Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt uppdrag om stärkt konsumentskydd över internet

Publicerad

Regeringen har beslutat att Konsumentkreditutredningen ska få i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur nya EU-regler om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter ska genomföras i svensk lag. Syftet med de nya reglerna är bland annat att stärka konsumenters rättigheter vid köp över internet.

Genom digitaliseringen har det skett en betydande förändring av marknaden där distansförsäljning i allt högre grad sker över internet. Europaparlamentet och rådet antog nyligen ett direktiv som inför regler om distansförsäljning av finansiella tjänster i konsumenträttighetsdirektivet. Direktivet inför också ett krav på näringsidkare att ha en ångerrättsfunktion – en knapp eller liknande – som ska underlätta för konsumenter att utöva sin ångerrätt när konsumenten ingått avtal på internet.

Konsumentkreditutredningen har sedan tidigare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur ett nytt konsument­kreditdirektiv ska genomföras i svensk rätt. Utredningen får nu i uppdrag att även lämna förslag på hur ändringarna i konsumenträttighetsdirektivet ska genomföras.

Utredaren ska  

  • analysera ändringarna i konsumenträttighetsdirektivet,
  • ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som ändringsdirektivet erbjuder, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 11 april 2025. Ett delbetänkande som avser delarna i de ursprungliga direktiven ska dock lämnas senast den 11 oktober 2024.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...