Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

TLV ska fortsätta sitt arbete för stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd

Publicerad

Regeringen ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att fortsätta utveckla förutsättningar och verktyg för att stärka tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd. Särskild vikt ska läggas vid hur patientstorlek och försäljningsvolym kan påverka den accepterade kostnaden för ett läkemedel.

– Regeringens mål är att verka för ett långsiktigt hållbart system för jämlik tillgång till effektiva läkemedel och behandlingsmetoder i alla patientgrupper. Rimliga kostnader är en förutsättning för att säkerställa hållbarheten i tillgängligheten, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Det görs stora framsteg i utvecklingen av nya effektiva läkemedel och behandlingsmetoder mot sällsynta hälsotillstånd vilket har stora möjligheter till att förbättra livskvalitet och förlänga liv. Detta är positivt för människor och för samhället i stort men det medför också utmaningar för att patienter ska få tillgång till effektiva läkemedel på ett jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Regeringen ser ett behov av ett utvecklat och samordnat arbete inom området sällsynta hälsotillstånd och det finns flera uppdrag på området.

2023 redovisade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, uppdraget Stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd (S2022/03077). Där föreslås bland annat att myndigheten i större utsträckning ska ta hänsyn till patientantal och volym. Under vissa förutsättningar skulle det innebära att en högre kostnad i relation till nyttan för läkemedel för mycket små patientgrupper kan accepteras samtidigt som läkemedel med mycket stor försäljningsvolym bör vara lägre.

TLV bedömer att det krävs fortsatt arbete och resurser för att genomföra förslagen. Regeringen ger nu TLV i uppdrag att fortsätta utveckla förutsättningar och verktyg för att stärka tillgången till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd inom nuvarande system. Utgångspunkten för uppdragets genomförande ska bygga på, men inte vara begränsad till, de förslag som myndigheten har lämnat i sin rapport Stärkt tillgång till läkemedel vid sällsynta hälsotillstånd (S2022/03077).

För uppdraget får TLV under 2024 använda högst 4 miljoner kronor och uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...