Hoppa till huvudinnehåll

Forskningssatsning ska bidra till utvecklingen av 6G

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en ny forskningssatsning för utveckling av nästa generations trådlösa system. Nu får Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att genomföra satsningen som ska stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom sjätte generationens trådlösa system (6G).

Utvecklingen av 6G har påbörjats. Forskningen är fortfarande i sin linda men den sjätte generationens nätverk förväntas innebära förbättrad hastighet, förbättrad databearbetning, sömlös anslutning och avsevärt minskad fördröjning.

Vetenskapsrådet och Vinnova får i uppdrag att planera för, genomföra och följa upp forskningssatsningen om 6G. Syftet är att långsiktigt bidra till att stärka Sveriges position som en ledande nation för forskning och innovation inom trådlösa system, öka svenska företags konkurrenskraft på området och stärka svenska forskningsmiljöers förutsättningar att delta i internationell forskningssamverkan, framför allt med länder där Sverige och svenska myndigheter har bilaterala forskningssamarbeten såsom USA, Storbritannien, Japan och Indien. Vetenskapsrådet och Vinnova ska löpande utbyta information, underlag och synpunkter med varandra.

– Kraven på trådlös teknik har ökat stadigt. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av forskning och innovation om 6G för att Sverige ska kunna gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G-system. Stärkta förutsättningar för samverkan mellan forskare från andra länder som ligger i framkant är avgörande för bland annat standardisering och kontinuerlig utveckling, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Säker och robust digital infrastruktur är helt avgörande. Det är avgörande för vår konkurrenskraft, för den gröna och digitala omställningen, såväl som för vår strategiska självförsörjning. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation, men behöver växla upp för att behålla den positionen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Satsningen beräknas omfatta totalt 390 miljoner kronor under åren 2024–2026, varav Vetenskapsrådet tilldelas 140 miljoner kronor och Vinnova 250 miljoner kronor.

Vetenskapsrådet och Vinnovas ska årligen delredovisa uppdragen, och respektive myndighet ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2027.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund
Andia Gemsjö
Pressekreterare hos energi- och näringsminister Ebba Busch
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-126 18 28
e-post till Andia Gemsjö
Laddar...